Pensioencommunicatie is als werkgever erg belangrijk naar de werknemers toe. Voor veel werknemers is pensioen ver weg, ingewikkeld en abstract. Ze houden zich hier dan ook nauwelijks mee bezig, totdat zich een belangrijke gebeurtenis voordoet en ze wel moeten nadenken over hun financiële toekomst. Toch is het noodzakelijk dat zij daarvóór al goed geïnformeerd zijn, zodat ze op beslissende momenten de juiste keuze kunnen maken. Wanneer je als werkgever een goed communicatiekanaal richting het personeel hanteert, creëer je pensioenbewustzijn. Je werknemers weten hoe ze er nu en later financieel voor staan.

Zorgplicht pensioencommunicatie

Als werkgever heb je bovendien een zorgplicht van pensioencommunicatie voor je werknemers. Sinds de Wet pensioencommunicatie in werking is getreden, wordt de werkgever ook grotendeels verantwoordelijk gehouden voor het informeren en begeleiden van de werknemers omtrent hun pensioen. Hoeveel pensioen kan jouw werknemer verwachten en wanneer? Wat als de AOW-datum en de pensioenleeftijd niet op elkaar aansluiten? Wat zijn de risico’s van de pensioenregeling en welke keuzemogelijkheden heeft de werknemer?

Pensioen is onbelangrijk

Pensioen is vaak onbelangrijk. Het wordt pas belangrijk op twee momenten.

Ten eerste bij in- of uitdiensttreding. Secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een pensioenregeling, zijn namelijk erg belangrijk voor jouw werknemers. Het zorgt voor meer betrokkenheid, maar ook de productiviteit en het werkplezier nemen toe. Daarnaast maakt het dat je gemakkelijker nieuwe werknemers kunt werven en goede werknemers kunt behouden.

Ten tweede wordt pensioen belangrijk wanneer er belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden, de zogeheten ‘life events’, zoals een scheiding, overlijden of het bereiken van de pensioenleeftijd. Is het pensioen dat ze opbouwen genoeg om de vaste lasten in alle situaties te blijven betalen? In elke levensfase voeren andere vragen de boventoon en het is aan de werkgever om hier goed op in te spelen. Naast de algemene informatie over de pensioenregeling is het dus van groot belang dat je personeel goed op de hoogte is van zijn persoonlijke situatie.    

Presentaties, persoonlijke aandacht en software

Het aansprakelijkheidsrisico van de werkgever, dat voortvloeit uit de zorgplicht, is aanzienlijk. Heldere communicatie is dan ook essentieel. Maar hoe pak je dit het best aan? PensioenVizier helpt werkgevers en HRM-afdelingen om het pensioen voor hun werknemers inzichtelijk te maken. Wij zetten ingewikkelde materie om in heldere adviezen en wij beantwoorden pensioenvragen, bijvoorbeeld over waardeoverdracht en in-en uitdiensttreding.

Als pensioenadviseur zijn we er niet alleen om jou als werkgever te ontzorgen, maar ook om ervoor te zorgen dat jij zelf goed op de hoogte bent van de pensioenregeling die je aanbiedt. Ieder jaar opnieuw!

Wat staat er in de Wet pensioencommunicatie (en waar)?

  • Vergroten van het pensioenbewustzijn, dit kan doormiddel van een duidelijke pensioencommunicatie als werkgever. dit kun je vinden in de artikelen 48 bij toetreding en  artikel 49 verstrekking jaarlijks UPO.
  • Aanzetten tot actief nadenken over het pensioen,  dit kun je vinden in de artikel 38 waarde aangroei en indexatie.
  • Informatieplicht over de inhoud van de pensioenregeling (rechten, plichten, aanspraken), dit kun je vinden in de artikelen 51 Er is een pensioenregister mijnpensioenoverzicht.nl) (Artikel 59 eisten aan informatieverstrekking)

Het inzichtelijk maken van de financiële toekomst van de individuele werknemers, dit kun je vinden in de artikel 46a beschikbaar maken van informatie en in artikel 51. Er is een pensioenregister namelijk: mijnpensioenoverzicht.nl

Gebruik je eigen portaal

Toegankelijk, inzichtelijk en in begrijpelijke taal. Dat is waar jij als werkgever aan moet voldoen voor de juiste pensioencommunicatie. Jouw werknemers hebben toegang tot het portaal van Pensioensimpel. In dit portaal, dat ook beschikbaar is voor de mobiele telefoon, vinden zij de antwoorden op allerlei pensioenvragen. Bovendien is het persoonlijke pensioenoverzicht van www.mijnpensioenoverzicht.nl geïntegreerd in deze software. Zo wordt voor jouw werknemers in één oogopslag duidelijk hoe zij ervoor staan in verschillende situaties.     

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Voor werknemers is pensioen ver weg, ingewikkeld en abstract. Toch is het belangrijk om na te denken over hun financiele toekomst. Hierbij komt pensioencommunicatie om de hoek kijken! Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!