Goed omgaan met verandering is essentieel voor succes

Onze organisatie bevindt zich in een transitiefase. Sinds onze fusie in 2019 richten wij ons als full-service kantoor op specialisatie en groei. Dat doen we zonder ons DNA van persoonlijke aandacht en menselijke maat te verliezen, want dat heeft ons groot en succesvol gemaakt.


Tijdens dit transitieproces, dat na Corona is versneld, zien we verreweg de meeste medewerkers veranderbereidheid to-nen en de ontstane ruimte omarmen. Er worden bijvoorbeeld meer specialisatieopleidingen gevolgd, hetgeen ons kennisniveau verhoogt. Ook zijn de mensen van de staf & ondersteuning op een hoger en pro-actiever niveau gaan opereren. Onze partners hebben daar veel waardering voor.

De keuze voor groei en specialisatie is een strategische. Enerzijds vanuit onze overtuiging dat die ons aantrekkelijker maakt voor talent, anderzijds vanuit ons standpunt dat voor alle advocatenkantoren geldt, groot en klein, dat op termijn uitsluitend high-end, complex juridisch werk voldoende toegevoegde waarde voor cliënten biedt.

Een hoge mate van sectorkennis is daarbij essentieel. Onze advocaten moeten dan ook op de hoogte zijn van trends en ontwikkelingen in de branches van onze cliënten. Zo kunnen we verder naar een échte legal-businesspartner uitgroeien, die toegevoegde waarde levert waar cliënten graag voor betalen. Dat vraagt dus om een switch, waarvoor een toename van talentvolle medewerkers benodigd is. Alleen dan kunnen we als fullservice kantoor al onze diensten op het juiste niveau aanbieden.

In de praktijk zien we dat onze keuzes vruchten afwerpen. Ons verhaal van authenticiteit, groei, menselijke maat en persoonlijke ontwikkeling slaat aan. We zijn er de afgelopen jaren goed in geslaagd om nieuwe medewerkers aan te trekken; zowel juridisch talent, als staf en ondersteuning. Dat was ook hard nodig vanwege de uitbreiding van onze praktijkgroepen.

Passen de waarden van dit kantoor bij mij?

Naast onze ambitie, blijken nieuwe medewerkers zich aangetrokken te voelen tot onze cultuur. Het inbedden in en overbrengen ervan vormt bij de snelle groei een uitdaging. Uitgangspunt is dat bij ons iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Wij stellen talenten dan ook de vraag: “Wat heb jij nodig om succesvol te zijn?” Daar de betekenis van succes voor eenieder verschilt, zetten we in op persoonlijk leiderschap, waarbij men stil staat bij eigen talent en werkgeluk. Zo wordt talent het best herkend en binnen onze teams ingezet.

Wij zien dat de jongere generatie uitdagend werk vaak als vanzelfsprekend beschouwt. Het is er gewoon. De vraag die zij zichzelf vooral stellen, is: “Passen de waarden van dit kantoor bij mij?” Thema’s als duurzaamheid, inclusiviteit en diversiteit spelen bij de beantwoording een belangrijke rol. Ons kantoor kan daarin nog stappen zetten. We zijn er namelijk nog niet, maar boeken wel vooruitgang. Elke dag.
De gesprekken met onze medewerkers over duurzaamheid leveren daadwerkelijk wat op. Denk aan gezondere en biologische lunchproducten, slimmere mobiliteit (minder auto’s, meer OV en fiets), energiebesparende maatregelen in onze vestigingen en de lancering van een opleidingstraject waarin ESG een belangrijk element is. Als kantoor staan wij daarmee midden in de maatschappij en dat brengen we met succes over op ons nieuw talent.

Wij helpen je je eigen top te bereiken

Met een sterke ambitie en gezonde cultuur alleen bereik je nog niet direct het gewilde talent. De competitie op de arbeidsmarkt is immers groot, dus zal je jezelf moeten laten zien. Op een onderscheidende wijze. Ook daarin hebben we keuzes gemaakt. Dankzij onderzoek naar de succesratio binnen studentensteden, studieverenigingen en studierichtingen ontstond inzicht en focus. Wij zijn daarom niet meer op alle banenmarkten te vinden. Ook niet op alle evenementen. Alleen die waar we ons met een creatief programma kunnen onderscheiden. Zo gaan we onder meer met een selectie studenten naar een uitdagende klimmuur, onder het mom van ´wij helpen je je eigen top te bereiken´. Die aandacht werkt.

Tijdens de stages op kantoor bieden wij daarnaast talentvolle studenten een kijkje in de keuken van de advocatuur en zien wij of zij bij de ambitie en cultuur van ons kantoor passen. Bij een match zien we ze later bij ons solliciteren en ook daadwerkelijk bij ons in dienst komen.

Kortom, wij hebben er alle vertrouwen in dat wij het juiste talent blijven vinden en binden met onze ambitie, authenticiteit en cultuur, waarbij de inhoudelijke, professionele en persoonlijke ontwikkeling van eenieder centraal staat.