Onze wereld verandert, dat vraagt om wendbare ‘nieuwe advocaten’

David Vrijbergen (38) en Pascal Hulsegge (43) vormen het dagelijks bestuur van JPR Advocaten. Zij delen hun visie over veranderingen in de markt.

Vrijbergen: ‘We zien hoe maatschappelijke verandering het bedrijfsleven en daarmee de advocatuur beïnvloedt. Hier liggen enorme kansen voor ons kantoor. Onze werkwijze en overtuigingen sluiten goed aan bij wat opdrachtgevers nu verlangen.’

Hulsegge: ‘Wij werken vooral voor ondernemers en professionals bij organisaties. De diversiteit neemt daar sterk toe. Zo ondernemen steeds meer (jonge) mensen en wordt ook de groep leidinggevende en juridische beslissers gelijkwaardiger. Voor ons is dat de norm. Zo zijn we er trots op dat onze partnergroep (10) uit evenveel mannen als vrouwen bestaat. Dat is nog vrij uitzonderlijk voor een kantoor dat zich richt op de zakelijke markt.’

Vrijbergen: ‘Dit jaar heeft ons kantoor een ware transformatie doorgemaakt. Althans, aan de buitenkant. Nadat we uitgebreid spraken met klanten en medewerkers, brachten we onze vertrouwde waarden en wat wij uitstralen in lijn. Begin maart introduceerden we onze nieuwe huisstijl die goed verbeeldt hoe wij vooroplopen in verandering.’

HEILIGE HUISJES AFBREKEN

Hulsegge: ‘In de advocatuur verloopt acquisitie en klantcontact traditioneel gezien via partners. Wij vinden het belangrijker dat onze klanten samenwerken met een advocaat met wie zij een klik ervaren. We geven alle medewerkers veel vertrouwen en ruimte om zich te profileren. Dat wordt door onze klanten én onze advocaten gewaardeerd.’

Vrijbergen: ‘De rechtspraak heeft klare taal al lang hoog in het vaandel. Toch staat de advocatuur nog bol van jargon. We proberen we hier zichtbaar mee te breken en stellen hoge eisen aan begrijpelijke taal. Zo spreken wij vaker over klanten en steeds minder over cliënten. Bovendien laten we in meer communicatie de beleefdheidsvorm los en praten we in ‘je’. Zo past ons taalgebruik beter bij het zakelijke verkeer dat steeds informeler wordt.’

AANDACHT VOOR RESULTAAT EN PROCES

Vrijbergen: ‘In ons vakgebied is veel aandacht voor resultaat. Indrukwekkende cv’s met prachtige zaken. Dat is onverminderd belangrijk, maar wij willen ook uitblinken in het proces. De gang naar een advocaat is lang niet altijd leuk. Zeker bij een hoogoplopend conflict. Het is daarom des te belangrijker om het proces zo prettig mogelijk te maken. Die aanpak blijft niet onopgemerkt. JPR werd door MT1000 uitgeroepen tot beste dienstverlener in Advocatuur en Notariaat. Deze mooie erkenning is extra brandstof voor onze zakelijke ambities. We willen blijven groeien en onze positie in de markt uitbreiden.’

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Hulsegge: ‘Nog veel te vaak komen ondernemers en juristen pas met advocaten aan tafel als er zich een geschil aandient. We hebben als sector een wereld te winnen in het vooraf adviseren van organisaties en het voorkomen van conflicten. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan grensoverschrijdend gedrag. We besteden veel aandacht aan preventie en voorlichting. Vervolgens helpen we organisaties concreet met de juiste protocollen.’

UITBREIDEN NAAR UTRECHT

Vrijbergen: ‘Ons kantoor is van oudsher gevestigd in Oost-Nederland, maar als je al sinds 1899 bestaat, groeien klanten met je mee. Ze openden landelijk kantoren en wij bleven de huisadvocaat. Daarnaast groeien onze praktijken voor fusies en overnames, verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht en vastgoed hard. Omdat we steeds vaker landelijk opereren, werd de roep om een centrale vestiging groter. Daarom besloten we onze bereikbaarheid voor alle klanten te vergroten. Dat doen we met het nieuwe kantoor in Utrecht.’

Hulsegge: ‘Utrecht speelt ook een belangrijke rol in onze ambitie om talent aan te trekken. We besteden veel aandacht aan een prettige werkplek, bieden ruime ontwikkelmogelijkheden, maar hebben ook aandacht voor de harmonie met een rijk privéleven. Door ons centraal te vestigen, wordt werken bij JPR voor alle talent bereikbaar. Dat werpt zijn vruchten af. Zo verruilde Eva Schothorst-Gransier vorig jaar de Zuidas voor ons Utrechtse kantoor.’