Civiel Juridisch Adviseur

OM-onderdeel: Functioneel Parket
Standplaats: Amsterdam
Maximaal aantal uren: 36
Vakgebied: Juridisch
Werk-/denkniveau: WO bachelor
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Salarisschaal: 12
 
Je bent al een tijd als civilist aan het werk. Je hebt laten zien dat je een uitstekend jurist bent met dito vaardigheden. Wil je deze inzetten voor een maatschappelijk doel? Dan zoeken we jou! Ons werk heeft impact. Wij komen op voor de samenleving. 

Wat ga je doen?
Je brengt civielrechtelijke kennis in een strafrechtelijk georiënteerde omgeving. Je werkt daarbij primair in onderzoeken en hun afdoening. Bij het ontnemen en verstoren van criminele geldstromen adviseer je over complexe (internationale) beslagkwesties, ingewikkelde eigendomsverhoudingen en het doorbreken van (schijn)constructies. Je wordt om je expertise gevraagd over civielrechtelijke aspecten die in strafrechtelijke onderzoeken kunnen spelen, bijvoorbeeld bij failliete verdachten en criminele nalatenschappen.

Je bent daarnaast betrokken bij de inzet van de civiele bevoegdheden van het OM, met name bij het toezicht op rechtspersonen. Je beoordeelt de kansen van een verbodenverklaring van een ondermijnende vereniging, het ontslag van een sjoemelende stichtingsbestuurder of een bestuursverbod voor een frauduleuze bestuurder. Als een civiele interventie wenselijk en haalbaar blijkt, vertegenwoordig je het OM in rechte – samen met of namens de officier van justitie (dit laatste gebeurt thans in het kader van een pilot). Je zet je ervaring in bij het voeren van onderhandelingen en opstellen van stukken bij grotere buitengerechtelijke afdoeningen.

De unieke uitdaging waar je voor staat als civilist bij het OM is het leggen van de verbinding tussen jouw civiele expertise en het strafrechtelijke domein. Dat doe je binnen het team civiel juridisch adviseurs. Zij werken intensief samen, hebben periodiek overleg en zijn een vraagbaak voor OM en opsporingsdiensten. Met hen draag je bij aan het delen van kennis: schriftelijk en in cursussen en presentaties. 

Wie ben jij?
Je bent een universitair opgeleide civielrechtelijke specialist, die affiniteit heeft met het strafrecht en kennis heeft van het bestuurlijk en politiek netwerk waarin het OM opereert. Je hebt meerdere jaren relevante werkervaring (minimaal zes jaar), bij voorkeur als advocaat. Aantoonbare zelfstandige (civiele) proceservaring is daarbij een vereiste.

In de basis moet je beschikken over de competenties oordeelsvorming, omgevingsbewustzijn, overtuigingskracht en visie. Daarnaast dien je als specialist innovatief en out of the box te kunnen denken. Je moet goed kunnen samenwerken, ondernemend zijn en proactief te werk kunnen gaan.

Waar kom je te werken?
De zaken van het Functioneel Parket staan vol in de schijnwerpers. Onze zaken zijn bij uitstek ondermijningszaken. Grootschalig misbruik van het milieu, illegale offshore-constructies en bijvoorbeeld criminele erfenissen. De aanpak van de vermenging van boven- en onderwereld is onze core business. Bestuurlijke aandacht voor onze zaken, vanuit de regio of vanuit de Tweede Kamer, hoort daarbij. Evenals (grote) mediabelangstelling: soms als onderdeel van de strategie, vaak vanwege de impact van onze zaken.

Je komt te werken bij het team criminele geldstromen Noord (standplaats Amsterdam) van het Functioneel Parket. Dit team heeft tot doel het traceren van crimineel vermogen, het verstoren van criminele geldstromen en –verdienmodellen, het afpakken van crimineel vermogen en het aanpakken van ingewikkelde financiële constructies. Vermogensgericht rechercheren, het ontmantelen van complexe professioneel opgezette witwasconstructies en het effectief beslag leggen op criminele vermogens is de corebusiness van team criminele geldstromen. 

Het team ondersteunt operaties bij het Landelijk Parket, het Ressortsparket, bij de arrondissementsparketten, in het fraude- en milieudomein van het FP en bij de opsporing. Deze ondersteuning kan bestaan uit advisering en het aanbieden van expertise, maar ook door gezamenlijk in de zaak op te trekken. 

Werken bij het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei.

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Dit bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Die tijd zijn bovenwettelijke uren, naar rato omvang dienstverband en leeftijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van het budget te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in extra verlof en andersom, of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
Er vindt veiligheidsonderzoek B plaats. 

De standplaats is Amsterdam. Het Functioneel Parket ondersteunt en stimuleert echter tijd en plaats onafhankelijk werken. De sollicitatiegesprekken vinden fysiek plaats in Amsterdam in de week van 15 januari. 

Het betreft een functie voor 36 uur (4x9 uur is ook mogelijk).

Afhankelijk van opleiding, werkervaring en kennis, geschiedt de inschaling in 12 CAO Rijk.

Meer informatie
Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met Paul Meinhardt (Teamleider) via telefoonnummer 06-52880819.

Sollicitatieprocedure
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Tim Spijker (HR Adviseur Recruitment) via telefoonnummer 06-42400400. 

Sollicitatiewijze 
Je kan je sollicitatiebrief en cv uploaden tot en met 11-1-2024 o.v.v. vacaturenummer OM-2469 via de knop solliciteer hieronder.