mr. Cees Dekker

Contactgegevens

Naam mr. Cees Dekker
E-mailadres cees.dekker@nysingh.nl
Telefoonnummer +31 88 752 0020
Mobiel +31 6 100 175 80

Locatie

Nysingh

Telefoonnummer +31 (0)88 752 00 00
Bezoekadres Maliebaan 83
3581 CG , Utrecht

Introductie

Ik ben sinds 1989 advocaat en sinds 2006 compagnon bij Nysingh. Eerder was ik onder andere hoofd van de Juridische Dienst van de NMa (nu ACM), en werkzaam bij Loyens & Loeff in Rotterdam. Daarnaast was ik verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en thans gastdocent State Aid Law aan de Universiteit van Amsterdam.

Ik ben gespecialiseerd in Europees recht, mededingingsrecht en staatssteun. Ik adviseer ondernemingen over (de mededingingsrechtelijke aspecten van) samenwerking en fusies, de vormgeving van hun commerciële strategie en distributie in heel uiteenlopende sectoren, maar met een bijzondere focus op agro & food en gezondheidszorg. Ik heb een grote ervaring in het bijstaan van ondernemingen en brancheorganisaties in kartelonderzoeken van de ACM en de Europese Commissie en met procedures voor de nationale en Europese rechters.

Op het gebied van Europees recht adviseer en procedeer ik over de import in de EU van met name agro- en food producten en met betrekking tot voedselveiligheid, gezondheidsclaims, veterinaire en fytosanitaire regelgeving.

Op het gebied van staatssteun adviseer ik meerdere overheden en ondernemingen over de vormgeving van subsidies, deelnemingen in ondernemingen, PPS, bedrijfsverplaatsingen, investeringen in (digitale) infrastructuur, zoals (lucht)havens en sportinfrastructuur enz. 

Ik heb een bijzondere expertise in de begeleiding van meldingen van steunmaatregelen bij de Europese Commissie en de bijstand bij onderzoeken van de Commissie naar mogelijk onrechtmatige steun. Daarnaast sta ik overheden bij op het gebied van de terugvordering door de Commissie van gelden uit de structuurfondsen en op het gebied van Markt & Overheid.

Ik was gedurende een groot aantal jaren mede-coördinator van en hoofddocent bij de post-academische Grotius Opleiding Europees en Nederlands Mededingingsrecht. Ik publiceer regelmatig in vakbladen en schreef het handboek Nederlands Mededingingsprocesrecht. Ik ben mede-auteur van het boek “Staatssteun in de decentrale praktijk” en lid van de redactie van het vaktijdschrift Markt & Mededinging en van de redactie van het Tijdschrift voor Staatssteun. Tevens lid van de Commissie Mededinging van VNO-NCW/MKB-Nederland, lid van de Adviescommissie Mededingingsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en Non Governmental Advisor van de Europese Commissie. ook ben ik mede-voorzitter van de internationale Specialty Group Competition & Antitrust van ons internationale samenwerkingsverband TAGLaw.

Meer
informatie over Cees Dekker vindt u op de website van Nysingh.

Zakelijk

Rechtsgebied Mededingingsrecht, Europees recht
Type profiel Advocaat
Particulier/zakelijk Zakelijk

Interesses

CV

Bedrijf Activiteit Periode
Nysingh Partner, Advocaat